Privacybeleid

Algemene bepalingen

IN FINE GRAPHIC DESIGN BVBA, geregistreerd bij de ECB onder nummer 475.026.915 (Btw. BE0475.026.915), met hoofdzetel QUAI DU BARBOU 8A te LUIK hecht waarde aan de bescherming van uw privacy.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. Neem contact met ons op via  info@infine.net

Door deze site en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. Definities die in dit privacybeleid worden gebruikt

Persoonsgegevens – alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking – elke actie of reeks acties die is/zijn uitgevoerd op persoonsgegevens of een verzameling van persoonsgegevens.
Betrokken persoon – een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.
Kind – een natuurlijk persoon jonger dan 16 jaar
Wij, IN FINE (al dan niet met kapitaal) – IN FINE GRAPHIC DESIGN BVBA, geregistreerd bij de ECB onder nr. 475.026.915 (Btw. BE0475.026.915), met maatschappelijke zetel QUAI DU BARBOU, nr. 8A, 4020 LUIK 2 (info@infine.net / +32 (0) 4 340 12 60)

Diensten – alle diensten die IN FINE aan zijn klanten aanbiedt (ongeacht of deze diensten als geheel, gedeeltelijk of individueel worden beschouwd).

2. Beginselen van gegevensbescherming

We verbinden ons de volgende principes voor gegevensbescherming te respecteren:

We doen onze uiterste best om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

3. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De betrokkene beschikt over de volgende rechten:

 1. Recht op informatie – wat betekent dat u moet weten of uw persoonsgegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar deze vandaan komen en waarom en door wie deze worden verwerkt.
 2. Recht op toegang – wat betekent dat u recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens aan te vragen en te verkrijgen.
 3. Recht op rechtzetting – wat betekent dat u het recht hebt om rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen die onjuist of onvolledig zijn.
 4. Herroepingsrecht – wat betekent dat u in bepaalde omstandigheden kunt vragen dat uw persoonsgegevens uit onze archieven worden gewist.
 5. Recht om de verwerking te beperken – wat betekent dat bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, u het recht hebt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 6. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – wat betekent dat u in sommige gevallen het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bv. in het geval van direct marketing.
 7. Recht om u te verzetten tegen geautomatiseerde verwerking – wat betekent dat u het recht hebt om u te verzetten tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en niet onderworpen te zijn aan een beslissing uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een resultaat is van profilering dat juridische gevolgen heeft voor u of dat u aanzienlijk beïnvloedt.
 8. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht om uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat of, indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene processor naar de andere te verkrijgen.
 9. Recht om een klacht in te dienen – indien we uw verzoek om toegang weigeren, zullen we u hiervoor een reden geven. Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop uw aanvraag is verwerkt.
 10. Recht op bijstand van de privacycommissie – wat betekent dat u recht hebt op bijstand van de privacycommissie en andere rechtsmiddelen zoals het recht op het claimen van een schadevergoeding.
 11. Recht om uw toestemming in te trekken – u hebt het recht om elke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

4.  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

In het kader van onze activiteiten (zoals hierboven vermeld) verwerken we persoonsgegevens van zakelijke klanten, retailers of consumenten die onze producten kopen of gebruiken, deelnemers aan onze marktonderzoeksinitiatieven of enquêtes, deelnemers aan onze wedstrijden, bezoekers van onze gebouwen, bezoekers van onze websites, journalisten, contactpersonen binnen administratieve autoriteiten en personen die op andere manieren met ons in contact komen (bv. omdat hun naam en contactgegevens als medewerker of manager van onze klanten, leveranciers en andere zakelijke partners aan ons worden verstrekt).

Informatie die u ons hebt verstrekt
Dit kan uw e-mailadres, uw naam, uw facturatieadres, uw telefoonnummer, btw-nummer, enz. zijn, voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. We registreren de informatie die u ons verstrekt, zodat we contact met u kunnen opnemen. Deze informatie omvat bv. uw factuuradres en uw e-mailadres.

Automatisch verzamelde informatie
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bv. IP-adressen, uw browsegeschiedenis op onze website, enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u onze diensten gebruikt of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden vastgelegd als u uw toestemming hebt gegeven (box cookies).

Informatie van onze partners
We verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met bevestiging dat ze gerechtvaardigde redenen hebben om deze informatie met ons te delen.

Publieke informatie
We kunnen informatie over u verzamelen die openbaar beschikbaar is.

5. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

Vanwege het sluiten van een contract of het uitvoeren van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Tenzij anders door u gecommuniceerd zijn wij van mening dat het aanbieden van soortgelijke of identieke diensten aan uw browsegeschiedenis/gedrag tot ons gerechtvaardigd belang hoort.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en/of gebruiken uw persoonsgegevens voor de door de wet geboden opties. We behouden ons het recht voor om de verzamelde persoonsgegevens te anonimiseren en deze gegevens te gebruiken. We zullen alleen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid gebruiken als deze geanonimiseerd zijn. We bewaren uw facturatiegegevens e.a. over u verzamelde informatie zo lang als nodig om boekhoudkundige redenen of andere wettelijke verplichtingen.

6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens niet met vreemden.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens verstrekt aan onze vertrouwde partners om u in staat te stellen de diensten te verlenen of uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Met onze dienstverleners (“onderaannemers”):

In het kader van de hierboven beschreven activiteiten kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden, in het bijzonder met serviceproviders (cloud/IT-serviceproviders, PR/marketingbureaus die campagnes voor ons organiseren, verkoopserviceproviders of creatieve agentschappen) die voor ons optreden als “onderaannemers”.

We werken alleen met verwerkingspartners die in staat zijn om een adequaat beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te garanderen.

Met onze externe advocatenkantoren:

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met advocatenkantoren in geval van (dreiging van) een rechtszaak.

Met overheidsinstanties:

Ten slotte kunnen we uw persoonsgegevens delen met de overheid, wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke autoriteiten in het geval we hiertoe een wettelijke verplichting hebben (bv. het verlenen van toegang tot cameraopnames door overheidsinstanties en aan politie op aanvraag).

We zullen de juiste garanties implementeren in het geval van overdracht van uw persoonsgegevens aan derden. Indien nodig zullen we overeenkomsten voor gegevensoverdracht of onderaanbesteding aangaan met vermelding van de limieten voor het gebruik van uw persoonsgegevens en de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe we uw gegevens beveiligen

We zullen de administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan de door ons geïdentificeerde specifieke risico’s.

We beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens die op een andere manier worden verzonden, opgeslagen of verwerkt.

We doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen.

Zelfs als we een uiterste inspanning leveren, kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen. We doen er echter alles aan om de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen van datalekken. We zullen u ook op de hoogte stellen wanneer uw rechten of belangen in het gedrang zouden kunnen komen. We zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de autoriteiten bijstaan in geval van een inbreuk.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden (zoals hierboven vermeld) waarvoor wij ze verwerken. Ze kunnen in onze back-ups of archieven terechtkomen, maar ze worden niet langer actief verwerkt in een bestand.

Meer specifiek passen we de volgende instandhoudingsregels toe:


We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor een langere periode in gevallen waarin dit wettelijk vereist is of waar het nodig is om onze belangen voor de rechtbank te verdedigen (bijvoorbeeld in het geval van een rechtszaak).

Meer informatie over onze houdbaarheid is op aanvraag verkrijgbaar.

 9. Cookies en andere door ons gebruikte technologieën

We gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, bewegingen van gebruikers te volgen en gebruikersinformatie te verzamelen.

Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan de informatie op die wordt gebruikt bij de werking van de sites. Alleen wij hebben toegang tot cookies die door onze website zijn gemaakt. U kunt uw cookies op browserniveau beheren.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden :

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser. U kunt ook bepaalde cookies van derden beheren door een privacybevorderend platform te gebruiken, zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga naar allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies.

We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft een eigen privacybeleid dat u hier kunt controleren. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics-tracking, gaat u naar de opt-outpagina van Google Analytics

10. Contactinformatie

Voor vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten met betrekking tot deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@infine.net

Toezichthoudende autoriteit

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Laatste wijziging werd aangebracht op 12/06/2018